Ultrafest Ljubljana

Bistvo je očem skrito... Kdor hoče videti, mora gledati z ultrazvokom!

ultrafest@dsms.net

Projekt Ultrafest je medicinsko-izobraževalni projekt, ki izobražuje študente medicine o metodah slikovne diagnostike, s poudarkom na aplikaciji obposteljnega ultrazvoka.


V nadaljevanju si preberite več o aktivnostih projekta!ULTRAFEST

Največji dogodek, ki ga člani projekta organizirajo, je Ultrafest - celodnevni maraton ultrazvočnih delavnic za študente, ki poteka po principu “flipped classroom”. Udeleženci nekaj tednov pred dogodkom za pripravo na delavnice prejmejo atraktivno video gradivo, nato pa svoje znanje preizkusijo na živih modelih in fantomih s patologijami ob pomoči izkušenih in priznanih inštruktorjev v manjših skupinah.

Na dogodku se obravnavajo izbrana področja obposteljnega ultrazvoka (POCUS), in sicer: ultrazvočno vodeni žilni pristopi, ultrazvočna ocena AAA in GVT, ultrazvok pljuč, ultrazvok srca (FOCUS), ultrazvok ledvic in žolčnika ter urgentni ultrazvočni pregled FAST. Ultrafest predstavlja zabavno in intenzivno učno izkušnjo, ki omogoča bolj individualizirano učenje kot v sklopu rednega pouka na fakulteti.

Ultrafest so pod vodstvom priznanega profesorja Chrisa Foxa prvič organizirali leta 2012 na University of California Irvine v ZDA, leta 2015 pa smo ga prvič preselili tudi na drugo stran luže. Ultrafest je bil 9. 5. 2015 pilotno organiziran na Medicinski fakulteti v Ljubljani, kot tudi na Medicinski fakulteti v Mariboru. Od takrat smo izvedli že številne ponovitve dogodka, odzivi tako udeležencev kot inštruktorjev so vsakokrat izredno pozitivni, ogromno je tudi zanimanje in povpraševanje po prihodnjih dogodkih.

EKGFEST

Med večje dogodke projekta spada tudi EKGfest - to je seminar elektrokardiografije za študente medicine. Namenjen je študentom 5. in 6. letnika ter absolventom z opravljenim predmetom Obtočila in osnovnim znanjem o EKG. Študenti s pomočjo vnaprej prejetih gradiv, pripravljenih pri projektu Ultrafest s pomočjo mentorjev, in preglednih predavanj osvežijo osnove EKG in glavne srčno-žilne patologije, ki jih diagnosticiramo z EKG, ter aktivno sodelujejo in diskutirajo o EKG zapisih ob pomoči izkušenih inštruktorjev.

Sledijo praktične delavnice, s katerimi udeleženci na kliničnih primerih izpopolnijo pridobljeno znanje branja EKG zapisov, ga nadgradijo z različnimi patologijami in utrdijo spoznanje o njegovi diagnostični vrednosti. Dogodek smo prvič izvedli 10. 1. 2018, od takrat pa vsakoletno potekajo ponovitve. Odzivi udeležencev po dogodku so vsakič izredno pozitivni, zanimanje za ponovitve pa zelo veliko.

RENTGENOGRAMATIKA

Gre za radiološki seminar za študente medicine, ki je namenjen študentom kliničnih letnikov študija ter absolventom. Dogodek poteka v sodelovanju z UL MF Katedro za radiologijo. Študenti se z vnaprej prejetimi gradivi pripravijo na tri delavnice - interpretacijo RTG mišično-kostnega sistema, trebuha in prsnega koša. Na vsaki delavnici sledi kratek uvod s predavanjem in nato praktični del, kjer se udeleženci preizkusijo v branju in pravilni interpretaciji kliničnih rentgenskih posnetkov ob pomoči inštruktorjev. Dogodek je bil prvič izveden 5. 12. 2018, redno izvajamo njegove ponovitve. Udeleženci so navdušeni nad priložnostjo za samostojno interpretacijo rentgenskih posnetkov in si podobnih dogodkov želijo tudi v prihodnosti.

MINI ULTRAFEST ZA ŠTUDENTE NA IZMENJAVI

V poletnih mesecih pripravljamo tečaje ultrazvoka za študente medicine na IFMSA izmenjavi v Sloveniji v sklopu izobraževalnega dela socialnega programa. Delavnice organiziramo tudi za študente na Twinningu s Slovenijo iz drugih evropskih držav. Na dogodku se udeleženci seznanijo z osnovami obposteljnega ultrazvoka pri nujnih stanjih in osnovnimi aplikacijami ultrazvoka v medicini na 3 postajah, in sicer na postaji Pljuča, FAST in AAA/GVT.

Delavnice so sestavljene iz krajšega začetnega teoretičnega dela in pomembnejšega praktičnega dela, kjer udeleženci svoje dosedanje ali na novo pridobljeno znanje preizkusijo na živih modelih ob pomoči izkušenih članov organizacijske ekipe Ultrafesta ali specialistov, ki sodelujejo pri organizaciji Ultrafesta. Tuji študentje tečaj vedno zelo pozitivno sprejmejo, saj so hvaležni za dodatne možnosti izpopolnjevanja medicinskih veščin v sklopu njihove klinične oz. raziskovalne izmenjave.

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

Vsak mesec organiziramo interna izobraževanja za člane projekta na področju obposteljnega ultrazvočnega pregleda pri nujnih stanjih. To poteka pod mentorstvom starejših izkušenih članov oz. zdravnikov. Namen izobraževanj je, da člani pridobijo kompetence za samostojno izvedbo UZ delavnic v okviru mini Ultrafesta in Ultrafest delavnic. Izobraževanja so med člani projekta zelo priljubljena, saj jim ponujajo možnost pridobitve praktičnih veščin s področja obposteljnega ultrazvoka. S pomočjo evalvacije se trudimo, da se organizacija izobraževanj neprestano izboljšuje.


Od študijskega leta 2020/21 se v sodelovanju z dr. Robertom Marčunom člani projekta večkrat tedensko učijo tehnik ultrazvoka na simulatorju na Kliniki Golnik ter izvajajo obposteljne UZ preglede na bolnikih v kardiološki ambulanti pod nadzorom mentorja. Cilj tega je pridobiti študente-inštruktorje, ki lahko naprej delijo svoje znanje. Na ta način načrtujemo znatno povečati organizacijsko kapaciteto projekta.

SODELOVANJE S KATEDRAMI UL MF

S Katedro za interno medicino sodelujemo pri izvedbi dveh izbirnih predmetov. “Izbrane teme iz interne medicine” so izbirni predmet za klinične letnike študentov medicine. Študenti imajo možnost opraviti praktični del predmeta z aktivno udeležbo na dogodku Ultrafest. “Ultrazvok srca in žilja” izobražuje študente o uporabi ultrazvoka za preiskavo srca in žilja z veliko praktičnega pouka, tudi s pomočjo posebnih simulatorjev. Člani projekta pri tem predmetu pridobijo še posebej dobre kompetence za mentorstvo na delavnicah UZ srca. V sodelovanju s Katedro za radiologijo izvajamo naš tradicionalni dogodek RENTGENOGRAMatika.

KAKO SE LAHKO PRIDRUŽIM PROJEKTU?

Si študent medicine? Če te zanima projekt Ultrafest Ljubljana, na naslov ultrafest.lj@dsms.net pošlji jedrnato motivacijsko pismo. V nekaj stavkih opiši svoje dosedanje izkušnje, interese in svojo vizijo glede dela v projektu. Vseh novih članov bomo zelo veseli!


Nisi še čisto prepričan? Ker slike povedo več kakor tisoč besed (posnetki pa več kot tisoč slik), si oglej še naš predstavitveni video!

Ultrafest predstavitveni video.mp4

NAŠA SOCIALNA OMREŽJA

Aktivni smo na Facebooku in Instagramu! Če te zanimajo najbolj sveže informacije o naših dogodkih in prijavah na dogodke, stisni Like oz. Follow. Pripravljamo pa tudi izobraževalne objave s področja slikovne diagnostike; na spletu te čaka veliko zanimivega!

Facebook: https://www.facebook.com/ultrafestlj

Instagram: https://www.instagram.com/ultrafestljubljana/