JAVNOZDRAVSTVENI PROJEKTI

Javno-zdravstveni projekti se ukvarjajo z ozaveščanjem javnosti o pomembnih zdravstvenih temah kot so kardiovaskularno zdravje, varna spolnost, prva pomoč, cepljenje, itd. Po obsegu so primerljivi z nacionalnimi preventivnimi programi.

KULTURNI IN ŠPORTNI PROJEKTI

V društvu so aktivni številni kulturni in športni projekti, ki krepijo skupinski  duh in razširjajo obzorja tudi izven medicinske stroke ter nudijo študentom širše družbeno udejstvovanje. Predvsem so številni glasbeni projekti, imamo tudi dramsko skupino, društveni časopis in projekta, ki organizirata športne izlete in se udeležujeta šprtnih ligaških tekmovanj.

MEDICINSKO-IZOBRAŽEVALNI PROJEKTI

Medicinsko-izobraževalni projekti organizirajo predvsem praktične delavnice in predavanja namenjena pridobivanju dodatnih medicinskih znanj. Odziv med študenti je velik, prav tako tudi profesorji in pedagoški delavci vedno znova in z neverjetno ustrežljivostjo sodelujejo kot mentorji.