V odsevu

Povej mi, kaj vidiš … V odsevu.

vodsevu@dsms.net

Projekt V odsevu se ukvarja s širjenjem zavedanja o pomembnosti duševnega zdravja ter z osveščanjem o duševnih motnjah in njihovo destigmatizacijo.

Primarna aktivnost projekta so delavnice na temo duševnega zdravja, ki jih izvajamo na srednjih šolah po Sloveniji. Potekajo po principu koncepta SVVS (spreminjanje in vzdrževanje vedenj in stališč), za njihovo evalvacijo je bila v letu 2015/2016 izvedena raziskovalna naloga za Prešernovo nagrado, ki je pokazala, da pride po delavnici do statistično pomembne spremembe v smer manj stigmatizirajočega odnosa do ljudi z duševnimi motnjami. 

Ob svetovnih dneh, povezanih z duševnim zdravjem, prirejamo razne dogodke in aktivnosti. Ob svetovnem dnevu duševnega zdravja organiziramo kongres Duševne motnje skozi primere, ob svetovnem dnevu osveščanja o samopoškodovanju literarni natečaj, ob mednarodnem tednu osveščanja o motnjah hranjenja Živo knjižnico na temo duševnih motenj, ob svetovnem dnevu boja proti depresiji pa likovni natečaj.

Sodelujemo tudi s Katedro za psihiatrijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, s katerimi izvajamo izbirni predmet Psihiatrija za študente 4. letnika splošne medicine.