Dragi starši in bodoči starši!

Ne veste več, kam bi se med množico informacij obrnili po zanesljive, preverjene informacije o nosečnosti in otrokovem zdravju? Pediatri Sekcije za primarno medicino in Pediatrične klinike UKC Ljubljana, ter prostovoljci Društva študentov medicine Slovenije smo skupili skupaj in pripravili za vas priročno aplikacijo.

Kaj vam ta omogoča?

 • Uporabne in s strani pediatrov preverjene informacije o zdravstveni oskrbi vašega otroka.

 • Spremljajte in opazite morebitna odstopanja v razvoju vašega otroka.

 • Beležite in sporočajte morebitne neželene učinke po cepljenju pri vašem otroku.

 • Opomniki za preglede pri pediatru za vašega otroka.

 • Poiščite enostavne razlage in aktivnosti za vašega otroka.

 • Spremljajte urnik cepljenja vašega otroka.

 • Shranite kontaktne podatke vašega pediatra.

 • Varovanje osebnih podatkov. Brezplačno. Brez oglasov. Neprofitno.


Namesto brskanja po dolgih straneh besedila hitro poiščite informacije o urnikih cepljenja in v Sloveniji dostopnih cepivih v priročni aplikaciji.

Aplikacija je namenjena zdravstvenim delavcem, ki se srečujejo s cepljenjem ali svetovanjem o cepljenju otrokom ali odraslim. Strnili smo navodila in priporočila za izvajanje nacionalnega programa cepljenja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in povzetek temeljnih značilnosti zdravil za v Sloveniji dostopna cepiva, ter jih prelili v enostavno in hitro razumljivo grafično podobo. Aplikacija je brezplačna, brez oglasov in deluje brez spletne povezave.

V aplikaciji boste našli:

 • Urnike cepljenja za otroke, z ozirom na starost, leto rojstva, obveznost cepljenja in financiranje

 • Priporočena cepiva za odrasle, glede na starost in indikacijo

 • Sheme cepljenja za zamudnike

 • Priporočenost cepiv glede na posebne zdravstvene indikacije

 • Povzetke glavnih značilnosti v Sloveniji dostopnih cepiv, vključno s predvidenim urnikom, urnikom za zamudnike in posebne primere, kontraindikacijami, navodili za posebne skupine, in posebnostmi posameznih cepiv

 • Seznam začasnih, trajnih, in nepravih kontraindikacij

 • Z dokazi podprte nasvete za uspešno komunikacijo s pacientom ali starši

 • Povezave do ustreznih strani z več informacijami


Lahko si natisnete tudi plakat ali letak z informacijami o aplikaciji, delite naše infografike ali QR kodo za prenos.