MEDNARODNE IZMENJAVE 

Vodja projekta: Urša Prevolšek

mednarodne.izmenjave@dsms.net

Facebook stran

Instagram

Naše društvo je zelo aktivno tudi na mednarodnem področju. Pri projektu Mednarodne izmenjave organiziramo enomesečne izmenjave pod okriljem IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations), svetovne študentske medicinske organizacije. IFMSA izmenjave so najobsežnejši svetovni program izmenjav, organiziran s strani študentov samih ini temeljijo na vzajemnosti - eden od naših študentov oddide na izmenjavo v tujino, eden izmed tujih študentov pa pride k nam. S tem jim ponudimo možnost, da spoznajo različne kulture in zdravstvene sisteme različnih držav.

V Ljubljani ima vsako leto več kot 90 študentov možnost, da se za en mesec odpravi na izmenjavo, kjer se seznani s specifično raziskavo in samim raziskovalnim delom (raziskovalna izmenjava - SCORE oz. Standing Committee for Research Exchange) ali pa prakso, kar pomeni, da opravlja dodatne vaje na enem izmed oddelkov v bolnišnici (strokovna izmenjava - SCOPE oz. Standing Committee for Professional Exchange). Z državami, ki prav tako sodelujejo pri IFMSA izmenjavah, podpišemo bilateralne pogodbe, zato lahko za vsakega tujega študenta, ki ga sprejmemo v Sloveniji, pošljemo našega študenta v izmenjavo v tisti državi. Študentom, ki pridejo na izmenjavo v Slovenijo in postanejo za en mesec del naših raziskav ali gredo na oddelke v UKC, omogočimo prenočišče, prehrano in socialni program. Na sami izmenjavi študentje v dnevnik dela oziroma t.i. ‘Logbook’ izpolnjujejo podatke o tem, kar počnejo vsak dan, na koncu izmenjave pa ga podpiše tudi njegov mentor. Zraven dobijo tudi certifikat o opravljeni izmenjavi. Bilateralne izmenjave so skratka združitev visoko strokovnega in znanstvenega dela na področju medicine in druženja študentov različnih kultur, ras, verstev in prepričanj.

Izkušnje slovenskih študentov, ki so se udeležili IFMSA izmenjave:

Vsako leto aktivno sodelujemo tudi na mednarodnih srečanjih. IFMSA organizira dve Generalni skupščini IFMSA (GA = General assembly), kjer predstavljamo svoje projekte, se povezujemo z društvi iz drugih držav, podpisujemo pogodbe za prihajajoče izmenjave in spoznavamo študente medicine iz celega sveta. Zadnja avgustovska Generalna skupščina je letos (2021) potekala v Panami, marca 2019 pa smo bili gostitelji omenjene skupščine Slovenci. Delegacija ZŠMS (Zveze študentov medicine Slovenije), katere velik del predstavljajo člani našega društva, slovi po svoji aktivnosti in kritičnosti ter je s tem ena izmed članic IFMSA, ki najbolj prispeva k razvoju same organizacije. V  sklopu IFMSA se člani društva udeležujemo tudi izobraževanj in treningov, ki potekajo po vse Evropi. Članice ekipe projekta Mednarodne izmenjave smo se v septembru 2019 udeležile Subregionalnega treninga T4All v Portu (Portugalska), kjer smo izpopolnile svoje znanje o delovanju IFMSA izmenjav in pridobljeno znanje vključile v izvedbo IFMSA izmenjav v Sloveniji. Poleg udeležbe na svetovnih srečanjih pa se vsako leto pojavimo tudi na evropskem srečanju, imenovanem EuRegMe (European Regional Meeting), kjer se bolj osredotočimo na evropske zdravstvene sisteme in trenutno situacijo v zdravstvu. Preteklih nekaj let pa smo zopet postali bolj aktivni v EMSA (European Medical Students’ Association), saj smo se udeležili veliko Generalnih skupščin, ki so potekale po Evropi.

Slovenska delegacija na Generalni skupščini IFMSA (Québec City, Kanada - avgust 2018).

Delegacija ljubljanskih in mariborskih študentov na dogodku organizacije EMSA - Autumn Assembly (Cluj-Napoca, Romunija - september 2018).

Ekipa Mednarodnih izmenjav na T4All v Portu (september 2019).Leta 2018 smo uspešno izpeljali kar 130 bilateralnih izmenjav, leta 2019 150 izmenjav. V obdobju pandemije smo uspeli ohraniti izmenjave z evropskimi državami (Nemčija, Švica, Poljska, Francija, Češka, Litva). Letos v letu 2021 smo že izpeljali 80 izmenjav, v naslednjem letu imamo načrt se spet približati številki 150. 

Ena od naših glavnih aktivnosti pa je tudi t.i. Twinning. Namen Twinninga je povezovanje in izmenjava skupin študentov dveh različnih evropskih fakultet. Študentje si pri tem izmenjujejo dobrine na kulturnem, izobraževalnem in socialnem nivoju. Študentje za izmenjavo organizirajo celoten program, ki glede na želje in zanimanja tuje skupine študentov vsebuje izobraževalne in družabne dogodke. Poskrbljeno je za tri obroke na dan ter prenočišče za skupino tujih in naših študentov v času izmenjave.