Projekt Virus se ukvarja z varno in zdravo spolnostjo, z ozaveščanjem o spolno prenosljivih boleznih in razbijanjem stereotipov o LGBT+ skupnosti.

Projekt Imuno se ukvarja z osveščanjem splošne in strokovne javnosti o pomenu in nujnosti cepljenja. Glavni namen projekta je ustaviti padanje precepljenosti prebivalstva v Sloveniji in zaščititi ljudi pred ponovnimi izbruhi nalezljivih bolezni.

Projekt Misli na srce spodbuja zdrav življenjski slog in ozavešča širšo javnost o problematiki srčno-žilnih obolenj in dejavnikih tveganja za le-te ter tako prispeva k zmanjšanju pojavnosti bolezni srca in ožilja v Sloveniji. 

Projekt Za življenje ozavešča laike o pomenu nudenja takojšnje prve pomoči, pravilnega ukrepanja ob srčnem zastoju, možganski kapi in drugih nezgodah ter tako zmanjšuje strah in pomisleke pred neznanjem. 

Projekt V odsevu se ukvarja s širjenjem zavedanja o pomembnosti duševnega zdravja ter z osveščanjem o duševnih motnjah in njihovo destigmatizacijo.

Projekt Gaster Felix se ukvarja s promocijo zdravega prehranjevanja, zdravega načina življenja in predstavitvami različnih s prehranjevanjem povezanih motenj človeškega organizma.

Projekt osvešča širšo javnost o boleznih dihal, kot so astma, pljučni rak in kronična obstruktivna pljučna bolezen, in o škodljivih posledicah uporabe tobačnih izdelkov.

Projekt Medimedo je namenjen otrokom, ki jim preko igre prikažemo, kako poteka obisk pri zdravniku in katere so najpogostejše diagnostične metode, uporabljene v zdravstvu. S tem pomagamo otrokom premagati strah pred zdravniki in tako olajšamo potek zdravniškega pregleda otroka pri pediatru in drugih specialistih. 

Namen projekta Onko je ozaveščanje širše javnosti o raku, o pomenu preventive in zgodnjega odkrivanja raka ter učenje ljudi samopregledovanja. S tem bi izboljšali funkcionalno pismenost javnosti, spodbudili ljudi k sodelovanju pri presejalnih programih za raka in samopregledovanju,  poleg tega pa tudi destigmatizirali temo pogovora o raku, paliativni oskrbi in smrti.