Delavnice

Kratka delavnica

TPO + AED

Delavnice o uporabi AED in temeljnih postopkih oživljanja (TPO) so namenjene osveščanju in praktičnemu usposabljanju udeležencev o reševanju življenj v primeru srčnega zastoja.

Kaj poteka na delavnici:

Cilj delavnice:

Trajanje delavnice:

Delavnice običajno trajajo 1h, odvisno od programa in števila udeležencev.

Zakaj se udeležiti delavnice:

Znanje in veščine, ki jih pridobite na delavnici o TPO in AED, vam lahko rešijo življenje. Vsako leto doživi srčni zastoj veliko ljudi, takojšnje ukrepanje pa lahko drastično poveča možnosti za preživetje.


Daljša delavnica

Pediatrične delavnice 

V primerjavi s standardnimi delavnicami TPO in AED te daljše in bolj obsežne delavnice vključujejo: