Za življenje! Ljubljana

Javno-zdravstveni projekt Društva študentov medicine Slovenije

Pridi in se nauči prve pomoči tudi ti!

Projekt Za življenje! Ljubljana ozavešča laike o pomenu nudenja takojšnje prve pomoči, pravilnega ukrepanja ob srčnem zastoju, možganski kapi in drugih nezgodah ter tako zmanjšuje strah in pomisleke pred neznanjem. 

Delovanje projekta temelji na izvajanju delavnic prve pomoči, ki so namenjene zaposlenim v podjetjih, stanovalcem četrtnih skupnostih Mestne občine Ljubljana,  osnovnim  in srednjim šolam ter študentom. Prav tako delavnice organiziramo za posameznike in napovedane skupine. Izvajamo pa tudi pediatrične delavnice prve pomoči. 

Delavnice so sestavljene iz teoretičnega in praktičnega dela ter prilagojene ciljni skupini. Tečajniki najprej poslušajo predavanje, kjer ponovijo osnove pristopa k poškodovancu, algoritme temeljnih postopkov oživljanja. V praktičnem delu jih naučimo uporabe avtomatskega eksternega defibrilatorja in ravnanja z nezavestno osebo. Predstavimo jim še, kako ukrepati ob dušečem se otroku ali odraslem, kako ravnati ob epileptičnem napadu, večjih krvavitvah, anafilaktičnem šoku ipd. Po predavanju vsi tečajniki pod nadzorom naših inštruktorjev na lutkah preizkusijo novo pridobljene spretnosti in znanja.

KONTAKT: zazivljenje.ljubljana@gmail.com