Ko ima srce tovarniško napako: prirojene okvare

Kongres projekta Misli na srce 2021

12. kongres projekta Misli na srce se bo odvijal v četrtek, 25. marca 2021, z začetkom ob 16.00 uri.

Kot sporoča že sam naslov dogodka, letošnja predavanja zajemajo različne vidike odkrivanja in zdravljenja prirojenih srčnih nepravilnosti. Prirojene srčne napake so najpogostejše prirojene napake organov in organskih sistemov, ki kljub napredku v diagnostiki in zdravljenju v zadnjih nekaj desetletjih zaradi svoje relativne pogostosti ostajajo pomemben javnozdravstveni problem. Ker neprepoznane napake ogrozijo življenje, je pomembno čim zgodnejše odkrivanje in ukrepanje, ki se nadaljuje skozi vse življenje. Za več informacij ne pozabite slediti dogodku in Facebook ter Instagram profilom našega projekta.

Lepo vabljeni!

Zbornik kongresa

MNS kongres 2021 - Zbornik predavanj.pdf