Društvo študentov medicine Slovenije (DŠMS) je neprofitno in nestrankarsko prostovoljno društvo, namenjeno dodatnemu obštudijskemu udejstvovanju in druženju študentov medicine. 

PROJEKTI DŠMS

Osnovno dejavnost DŠMS predstavljajo PROJEKTI!

V DŠMS jih najdeš več kot 20! Pokrivajo različna področja zanimanja študentov medicine. V grobem so razdeljeni na javnzdravstvene, medicinsko-izobraževalne in kulturno-športne projekte.


KAKO SE NAM PRIDRUŽIŠ?

Najdeš nas v prostorih Medicinske fakultete, Korytkova ulica 2, 1000 Ljubljana

ALI

Pišeš na sekretar@dsms.net 


MEDNARODNA DEJAVNOST DŠMS

DŠMS je posredno ali neposredno član večih mednarodnih organizacij v katerih je znan kot SloMSIC Ljubljana (Slovenian medical students' international committee Ljubljana). 

Svojim članom tako omogoča obisk različnih mednarodnih SREČANJ in odhod na več tipov mednarodnih IZMENJAV!