12509669_798476980277993_5314925108677040057_n

Zveza študentov medicine Slovenije (ZŠMS) je krovna organizacija, ki povezuje študente medicine iz Društva študentov medicine Slovenije (DŠMS) in Društva študentov medicine Maribor (DŠMM).

Obe Društvi zastopata študente medicine v Ljubljani (DŠMS) in Mariboru (DŠMM) in skupaj štejeta približno 2.000 članov. Namen Zveze je predvsem enotna zastopanost glasov in mnenj študentov medicine in opredelitev glede problemov izobraževanja bodočih zdravnikov in javnozdravstvenih problemov v Sloveniji in svetu ter omogočanje udejstvovanja in usposabljanja študentov medicine s treningi mehkih veščin, delavnicami in mednarodnim udejstvovanjem.

Misija Zveze je: Zveza povezuje študente medicine v Sloveniji in zastopa njihove skupne interese na področjih kvalitete študijskega programa ter dodatnega neformalnega izobraževanja. Z ozaveščanjem javnosti in zagovorništvom se aktivno vključuje v oblikovanje politike zdravja, stremi k izboljšanju odnosa družbe do zdravja in vpliva na prihodnost bodočih zdravnikov.

 

Odbori in organi, ki delujejo znotraj ZŠMS, so:

ODBOR ZA PROJEKTE (email hidden; JavaScript is required)

Odbor za projekte skrbi za koordinacijo aktivnosti, ki delujejo na ravni Zveze in obeh društev, spremlja organizacijo skupnih dogodkov DŠMS in DŠMM ter koordinira sodelovanje med obema društvoma na projektni ravni in ravni lokalnih vodij projektov. Vodja odbora za projekte skrbi tudi za mednarodno predstavljanje projektov, usklajuje delovanje projektov z mednarodnimi dogodki in svetovnimi dnevi, ter povezuje projekte ZŠMS s projekti po celem svetu. Vodja odbora za projekte tudi koordinira in pomaga pri pripravi prijav v IFMSA programe, ter prijav na mednarodna projektna tekmovanja, ter s tem skrbi za širjenje mednarodne prepoznavnosti naših projektov.
ODBOR ZA MEDICINSKO IZOBRAŽEVANJE (email hidden; JavaScript is required)

Odbor deluje na področju medicinskega izboraževanja, se povezuje s SCOME (Standing Committee on Medical Education) pri IFMSA in s Pillar on Medical Education pri EMSI. Trenuten cilj odbora je vpliv na kurikulum in tvorba SloMEDS – slovenske platforme kompetenc.

 

ODBOR ZA TRENINGE MEHKIH VEŠČIN (email hidden; JavaScript is required)

Odbor je namenjen koordinaciji trenerjev mehkih veščin, neprekinjenemu izobraževanju trenerjev in kvalitetni pripravi treningov. Mehke veščine so kompetence, ki so povezane z večanjem emocionalnega inteligenčnega količnika in so v nasprotju s trdimi veščinami težje merljive in bolj kvalitativne. Gre za izobraževanje na nivoju skupka osebnostnih lastnosti, komunikacijskih in socialnih lastnosti, veščin s področja vodenja, organizacijskih ved,  medosebnih odnosov in drugih področij.

 

ODBOR ZA KLINIČNE IN RAZISKOVALNE IZMENJAVE (email hidden; JavaScript is required in email hidden; JavaScript is required)

Izmenjave preko Zveze študentov medicine Slovenije omogočajo in stremijo k povečanju mobilnosti študentov medicine. Študente seznanijo z zdravstvenimi sistemi tujih držav, z njihovim načinom izobraževanja in jim nudijo priložnost, da se spoznajo s tem kako tuja kultura in tuje vrednote vplivajo na podobo primarnega zdravstvenega varstva. So odlična priložnost, da se spoznajo s problematiko globalnega zdravja ter osnovami epidemiologije tuje države in so tako zmožni ustvariti primerjavo z domačim sistemom v Sloveniji. Izmenjave pripomorejo k razvoju globalno postavljene vizije zdravja in nudijo študentu odlično možnost za izobraževanje, osebnostno rast, razvoj ter nadgradnjo mehkih veščin in razumevanje tujih kultur. So odličen forum za izboljšanje medicinskega znanja, poglobitve znanja o aktualnih temah in problemih na področju zdravja in praktičnih veščin, ki bodo prišle prav med izvajanjem poklica. Študentom omogočijo širši vpogled v etično stran poklica in v težnjo, ki jo bodo kot zdravniki imeli do pacientov in družbe. Izmenjave stremijo tudi k promociji tolerance do pacientov, ne glede na njihovo spol, etično ozadje, vero in vrednote.

Stremimo k omogočanju izmenjav za vse, kar nam omogoča bilateralnost naših izmenjav. V bilateralni izmenjavi si dve državi izmenjata vsaka po enega študenta. Gostujoča država je zavezana k temu, da tujemu študentu priskrbi mentorja, prenočišče za čas izmenjave in vsaj en topel obrok na dan. Študentje imajo možnost, da se udeležijo elektivov oziroma raziskovalnih izmenjav, ki krepijo raziskovalno dejavnost ter pred klinično znanje in kliničnih praks, ki omogočajo nabiranje dodatnih izkušenj v kliničnem okolju. Letos bomo pod našim okriljem izvedli 23 bilateralnih elektivov in 92 bilateralnih kliničnih praks.

Slovenian Medical Students’ International Committee je ime, pod katerim se predstavljamo na IFMSA srečanjih. Na IFMSA srečanjih smo aktivni že od leta 1952, od osamosvojitve pa smo svoje ime spremenili v SloMSIC iz YUMSIC.

 

Položaj Ime in Priimek E-mail
Predsednik Ines Kebler email hidden; JavaScript is required
Podpredsednik Katja Čehovin email hidden; JavaScript is required
Sekretar Andreja Kogelnik email hidden; JavaScript is required
Predstavnik LC Ljubljana Aleks Šuštar in Danaja Plevel email hidden; JavaScript is required
Predstavnik LC Maribor Tadej Kampič email hidden; JavaScript is required
Koordinator SCOPE izmenjav Mitja Modic email hidden; JavaScript is required
Koordinator SCORE izmenjav Kaja Cankar email hidden; JavaScript is required
Koordinator projektov Katja Čič email hidden; JavaScript is required
Koordinator medicinskega izobraževanja Blaž Pavič email hidden; JavaScript is required
Koordinator treningov – VD Andreja Kogelnik email hidden; JavaScript is required
Predsednik NO Hana Kavčič email hidden; JavaScript is required
Član NO Andrej Martin Vujkovac email hidden; JavaScript is required
Član NO Marko Mikša email hidden; JavaScript is required
Član NO Nejc Pulko email hidden; JavaScript is required