Vodja projekta: Rebeka Starin

email hidden; JavaScript is required

FB stran

Znakovni jezik je delovna skupina, katere namen je izobraziti študente medicine v umetnosti znakovnega jezika, hkrati pa jim približati problematiko gluhih in naglušnih. Organiziramo 20-urne tečaje slovenskega znakovnega jezika, ki jih vodijo usposobljeni tolmači. Na tečaju se naučimo kretenj in pa ogledovanja le-teh, posebej se naučimo tudi kretenj, ki jih uporabljamo zdravniki oz. v situaciji, ko oseba potrebuje zdravniško pomoč. Srečujemo pa se tudi s problematiko sporazumevanja gluhih in naglušnih v vsakdanjem življenju. Tečaja se udeležijo tudi gluhe osebe, tako tečajniki spoznajo življenje gluhih in naglušnih iz prve roke, hkrati pa preverijo pridobljeno znanje.