ZGODOVINA

Začetki združevanja študentov medicine segajo v čase po 2. svetovni vojni, ko smo bili združeni v takratno Zvezo študentov Jugoslavije. Pobuda za vzpostavitev »komisije za mednarodno izmenjavo« na Medicinski visoki šoli (MVŠ) je prišla leta 1952. To jim je uspelo leta 1953, aktivirali pa so 20 študentskih izmenjav. Boris Lunaček iz MVŠ v Ljubljani je bil prvi Jugoslovanski funkcionar v IFMSA.

Preko številnih preimenovanj in kratic zveze študentov medicine, se je formiral SloMSIC (Slovenian Medical Students’ International Committee), del jugoslovanske zveze študentov medicine oziroma njihovega komiteja za mednarodne izmenjave.

V času Jugoslavije so bile aktivne izmenjave z naslednjimi državami: Švedska, Poljska, Egipt, Norveška, Češkoslovaška, Japonska, Francija, Grčija, Libanon, Velika Britanija, Sovjetska zveza, Malta, Nemčija, Leningrad, Sirija, Avstrija, Sudan, Italija, Turčija, Švica, ZDA, Belgija, Danska, Islandija, Nizozemska, Španija.

Poleg navedenih izmenjav, so v SloMSIC-u potekale tudi humanitarne odprave v Afriko, zbiranje zdravil za nerazvite države in vzpostavljanje stikov z zamejskimi Slovenci.

Po osamosvojitveni vojni SloMSIC obvesti IFMSA o svoji neodvisnosti in prevzame vse dolžnosti in pravice polnopravne članice IFMSA. V tem času se je na žalost izgubila večina arhiva iz obdobja pred osamosvojitvijo. Zadnja lokacija arhiva je bila Ljubljana.

Prvi mednarodni projekt, potrjen znotraj IFMSA, postane leta 1996 Burma Refugee-Project, kjer medicinci v tamkajšnji kliniki nudijo pomoč burmanskim izgnancem na meji med Tajsko in Burmo.

Leta 1998 v cerkvi Sv Jožefa v Ljubljani gostimo EMSC (European Medical Students’ Choir). Koncert je bil organiziran v sodelovanju s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija. Denar, zbran na koncertu, se je namenil pediatrični kliniki.

Leta 1999 je SloMSIC organiziral v Kranjski Gori EOM (Exchange officers’ meeting), prvo svetovno srečanje študentov medicine pri nas. Udeležilo se ga je več kot 300 študentov.

Poleg opisanih aktivnosti so bile med študenti medicine vedno prisotne športne dejavnosti v obliki komisije za šport: taborniški klub, šah, namizni tenis, smučanje, odbojka, nogomet, košarka, streljanje, plavanje, tenis. Organizirane so bile tudi redne medicinjade.

Komisija za kulturo je bila aktivna na področju kulturnih dejavnosti. Organizirali so literarne večere in zanimive koncerte, kot je bil na primer tale z Vladom Kreslinom v Pajzlu:

Od leta 1979 je deloval tudi preventivni klub, kjer so študentje medicine merili krvi tlak, nudili pomoč paraplegikom, opravljali terensko delo s patronažno sestro, sodelovali z Rdečim križem, Balintove skupine in drugo.

NOVEJŠA ZGODOVINA

Spomladi leta 2003 je pravno-formalno nastalo Društvo študentov medicine Slovenije, ki je združilo večino ostalih društev na fakulteti v eno (aktivnosti SloMSIC-a, Klub študentov Medicinske fakultete, športnike..). Prva predsednica DŠMS je bila Maša Šukunda. Društvo študentov medicine Slovenije je v mednarodnih medicinskih organizacijah obdržalo ime SloMSIC.

Konec leta 2013 smo skupaj z Društvom študentov medicine Maribor ustvarili Zvezo študentov medicine Slovenije, ki se na mednarodnem področju predstavlja kot SloMSIC, društvo pa se od takrat naprej predstavlja kot SloMSIC Ljubljana.