Vodja projekta: Tjaša Petrič

email hidden; JavaScript is required

FB stran

Oktober 2015 – Marec 2016

Brez timskega dela ne moremo pričakovati zadovoljivih rezultatov pri obravnavi naših bolnikov. Zdravstveni tim je projekt, ki ima kot cilj prikazati študentom, kako bo njihovo delo izgledalo v prihodnosti in je spodbuden primer prizadevanja uresničitve dobre prakse. Pri projektu združujemo moči študenti medicine, farmacije, psihologije in zdravstvene fakultete. Vsako leto obravnavamo določeno zdravstveno tematiko z multidisciplinarnim pristopom; v lanskem letu smo tako obravnavali neplodnost para iz psihološkega, medicinskega in farmacevtskega vidika. V sodelovanju z inštitutom za klinično reprodukcijo in s profesorji fakultete za farmacijo in oddelka za psihologijo filozofske fakultete smo pripravili niz treh strokovnih popoldnevov, kjer so udeleženci imeli možnost spoznati problematiko neplodnosti in obravnavo le-te iz različnih vidikov strokovnjakov, ki so soudeleženi pri zdravljenju. Namen projekta je spodbujati medsebojno sodelovanje komplementarnih univerzitetnih smeri, širiti zavedanje o pomenu multidisciplinarnega pristopa in sodelovanja in spodbujati razpravo med člani različnih strok. Vsako leto izdamo tudi zbornik predavanj in organiziramo praktične delavnice.