Vodja projekta: Eva Vrevc

email hidden; JavaScript is required

www.zazivljenje.org

FB stran

Cilj našega projekta je boljša ozaveščenost laikov o pomenu takojšnega nudenja prve pomoči. Laike učimo prve pomoči preko delavnic. V letošnjem letu smo od 1.1 do 1.7 izvedli 41 delavnic prve pomoči in 3 promocijske dogodke.

Tečaj je sestavljen iz dveh delov – teoretičnega in praktičnega. Tečajniki najprej poslušajo predavanje, na katerem zdravnik udeležencem predstavi glavna nujna stanja s poudarkom na prepoznavi le – teh in pravilnem ukrepanju ob takšnem dogodku.

Pridobljeno teoretično znanje tečajniki nato preizkusijo še na štirih praktičnih delavnicah. Na njih se naučijo: izvajanja temeljnih postopkov oživljanja (TPO), TPO z uporabo avtomatskega eksternega defibrilatorja (AED), zaustavljanja krvavitve in imobilizacije ter položaja za nezavestnega in prve pomoči pri zadušitvah. Ker je poudarek na tem, da vsak udeleženec tečaja res sam izvede navedene postopke, so skupine majhne, vsako delavnico pa vodita dva inštruktorja – študenta medicine, ki tečajnikom pomagata in tudi odgovorita na vsa morebitna dodatna vprašanja.