IZVRŠNI ODBOR 2014

Predsednik
Andrej Martin Vujkovac

Podpredsednik
Aleks Šuštar

Blagajnik
Marko Mikša

Tajnica
Jana Sajovic

Vodja projektov
Nace Ledinek

Vodja izmenjav
Hana Kavčič

Marketing
Anže Jerman

NADZORNI ODBOR 2014

Predsednik NO
Luka Kovač

Članica NO
Urška Kavtičnik

Član NO
Luka Vitez


 

IZVRŠNI ODBOR 2013

Predsednica
Urška Kavtičnik

Podpredsednik
Andrej Martin Vujkovac

Blagajnik
Marko Mikša

Tajnica
Tina Tomažič

Vodja projektov
Nace Ledinek

Vodja izmenjav
Hana Kavčič

Marketing
Aleks Šuštar

NADZORNI ODBOR 2013

Predsednik NO
Luka Vitez

Članica NO
Barbara Ogorevc

Član NO
Luka Kovač