Kdo smo?

Društvo študentov medicine Slovenije je dinamično, nepolitično in prostovoljno društvo vseh tistih študentov medicine, ki želijo svoj študij dopolniti z dodatnimi izobraževanji, udejanjiti svoje ideje v različnih projektih, se povezovati v globalnem zdravju z drugimi organizacijami ali pa preprosto se družiti.

Društvo je mednarodno znano kot SloMSIC Ljubljana (Slovenian Medical Students’ International Committee Ljubljana), slednjo kratico pa prepoznavajo številni domači in tuji študentje, zdravniki, profesorji in ostali, saj ima več kot 60 letno tradicijo.

Znotraj društva trenutno deluje 23 projektov in delovnih skupin; najbolj številni so javno-zdravstveni projekti, ki so po obsegu primerljivi z nacionalnimi preventivnimi programi. Med največje projekte društva spadajo projekt Virus, ki se ukvarja s tematiko varne in zdrave spolnosti, projekt Misli na srce se loteva preventive na področju kardiovaskularnih obolenj ter projekt V odsevu, ki je sicer eden mlajših projektov, vendar je hitro postal eden večjih in deluje na področju duševnega zdravja. Na področju preventive kajenja in zdravja pljuč deluje projekt Pulmo, na področju osveščanja o posledicah pitja alkohola pa projekt Alkošola, tematike sladkorne bolezni in prehrane pa se loteva projekt Gaster Felix. Našteti projekti organizirajo tako delavnice vrstniškega izobraževanja, kot dogodke ob različnih svetovnih dnevih ter kongrese in izobraževanja. Nadalje znotraj društva deluje projekt Za življenje!, ki organizira obnovitvene tečaje prve pomoči za laike in je široko prepoznaven, ravno tako je predvsem med starši in malčki prepoznaven projekt Medimedo, ki deluje z namenom zmanjševanja strahu otrok pred zdravniki.

V društvu delujejo tudi izobraževalni projekti, kot so Urgentna medicina, Zdravstveni tim, ki vsako leto predstavi določeno tematiko z vidika celotnega tima (letos je bila to neplodnost) ter Ultrafest, ki nas uči rokovanja z ultrazvokom. Popularni so tudi projekti MF Helpline, ki organizira inštrukcije za študente medicine, uči čuječnosti in avtogenih treningov ter projekta Kirurško šivanje in Znakovni jezik. Naše znanje dopolnjujejo tudi strokovni seminarji, ki se jih z veseljem udeležujemo kot predstavniki društva. Odziv med študenti je velik, pa tudi profesorji in pedagoški delavci vedno znova in z neverjetno ustrežljivostjo sodelujejo kot mentorji.

Zelo pomemben del društva so kulturni, športni in družabni projekti, ki krepijo skupinski  duh, razširjajo obzorja tudi izven medicinske stroke in nudijo študentom širše družbeno udejstvovanje. Na kulturnem področju delujejo pevski zbor Cor, Big Band Medicinske fakultete, dramska skupina Kortekst ter kitarski orkester MF, na področju športa pa projekt Šport. Posebej prepoznaven na fakulteti in izven nje je tudi časopis Erektor, ki s pokončno stanco ostaja težko pričakovan časopis dvakrat letno.

Še posebej je društvo ponosno na širok sistem študijskih izmenjav, saj na neposreden in posreden način uvršča Medicinsko fakulteto v Ljubljani na prvo mesto po mobilnosti študentov! Leta 2015 je planiramo dobrih 100 bilateralnih enomesečnih izmenjav v sklopu IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations), kar pomeni, da organiziramo odhod 100 študentov Medicinske fakultete ter program za 100 študentov, ki jih gostimo v Sloveniji. Poleg izmenjav se društveniki udeležujejo tudi skupščin v sklopu IFMSA (General Assembly, March Meeting 2015 v Turčiji; European Regional Meeting 2015 na Danskem; General Assembly, August Meeting 2015 v Makedoniji), skupščin v sklopu EMSA (European Medical Students’ Association, in sicer Spring Assembly 2015 v Varšavi ter Autumn Assembly 2015 v Berlinu) ter drugih mednarodnih dogodkov in poletnih šol, kot so na primer TNT (Training New Trainers), iPET (international peer education training), SRT (sub regional training) in ostali. Mednarodno so priznani tudi naši projekti; projekt Za življenje! je do sedaj že prejel 1. in 3. nagrado Rex Crossley (nagrade IFMSA, podeljene projektom na svetovni ravni), letos se je ponovno uvrstil med najboljših šest projektov, kjer se mu je pridružil tudi projekt Misli na srce s Krogom zdravja.

V bodoče se bo društvo poskušalo osredotočiti na kakovost že obstoječih projektov, še naprej bomo vključeni tudi v razvoj medicinskega dodiplomskega izobraževanja in skupaj s pedagoških osebjem prispevali k učinkovitejšemu kurikulumu. Še tesneje bo sodelovalo s fakulteto in se trudilo po najboljših močeh razvijati medicino kot stroko in medicinca kot človeka.

V društvo ste vabljeni vsi, vsaka nova ideja je dobrodošla, vsako novo poznanstvo zanimivo in vsako novo prijateljstvo dragoceno!

Poslanstvo DŠMS: 

Društvo s prostovoljskimi projekti ozavešča družbo o aktualnih zdravstvenih problematikah in spodbuja posameznike h kritičnemu razmišljanju in aktivnemu prevzemanju odgovornosti za zdravje.

Vizija DŠMS: 

Zanesljivi, motivirani, izobraženi in družbeno kritični člani, ki se kontinuirano strokovno izpopolnjujejo in brez predsodkov sprejemajo drugačnost. Strokovno priznano in široko razpoznavno društvo, ki s svojim delom vpliva na družbo in pripomore k boljši kvaliteti življenja.