Januar 2016 – Marec 2016

V januarju 2016 smo izvedli inštrukcije biofizike pod mentorstvom dr. Janje Majhenc iz Inšituta za biofiziko Medicinske fakultete. Inštrukcije so trajale celo popoldne, udeležilo pa se jih je okoli 25 študentov prvega letnika.

Konec februarja in začetek marca smo organizirali četrti Tečaj sprostitvenih tehnik. Mesta zanj so se zopet napolnila v nekaj minutah. Trajal je štiri tedne (štiri delavnice enkrat tedensko in domače delo med njimi), kljub nekoliko bolj hrupnim razmeram zaradi gradbenih del so bili tečajniki hvaležni in zadovoljni.

Oktober 2015 – December 2015

V letošnjem študijskem letu smo zaenkrta izvedli dve inštrukciji biofizike za študente prvega leta, ki so potekale na fakulteti pod vodstvom našega člana, ki mu je fizika blizu. Vse skupaj se jih je udeležilo nekaj čez 25 študentov. Te inštrukcije so bile predvsem namenjene lažjemu opravljanju kolokvija biofizike, naslednje pa bomo izvedli pred izpitom (januarja), ko pričakujemo tudi večjo udeležbo.

V novembru smo izvedli svoj četrti Tečaj sprostitvenih tehnik za 30 študentov, na katerem smo jih naučili osnov čuječnosti, meditacije in avtogenega treninga. Kot vedno doslej so se mesta zapolnila v nekaj minutah, tudi feedback po koncu je bil izrazito pozitiven, zato načrtujemo naslednji tečaj že januarja.

V decembru smo izvedli še Delavnice javnega nastopanja za študente medicine, na katerih smo želeli pribilžati javno nastopanje (bodisi predstavljanje seminarjev bodisi predavanje) študentom, pokazati nekaj učinkovitih tehnik za sprostitev glasu, namigov za boljši nastop in privlačnejši power point. Tudi te delavnice so bile s strani publike odlično sprejete, zato načrtujemo ponovitev v naslednjem semestru.