Vodja projekta: Katarina Nina Ulen

email hidden; JavaScript is required

FB stran

Poslanstvo projekta MF Helpline je medsebojna pomoč študentov medicine. Temu v namen organiziramo inštrukcije predkliničnih predmetov (fizika, biostatistika) in ponavljalne vaje kliničnih predmetov (propedevtika, nevrologija). S tem želimo težavne in obsežne snovi približati mlajšim kolegom in narediti študij lažji ter prijetnejši.  

Organiziramo tudi tečaje sprostitvenih tehnik, na katerih učimo študente meditacijo, avtogeni trening in tehnike vizualizacije – izjemno uporabne tehnike, ko pride do premagovanja anksioznosti, nespečnosti ali depresije. Tečaji so izjemno zaželjeni iz odlično ocenjeni s strani študentov.

Dolgoročni cilj projekta je utrditi mentaliteto brezsebične medsebojne pomoči kot edino možno pot napredka na področju medicine. Želimo tudi dvigniti motivacijo študentov medicine za študij s preusmeritvijo pozornosti iz prevečkrat poudarjenih (in pretiravanih!) težav z zahtevnostjo izpitov, birokracijo in zaposlovanjem v zdravstvu nazaj v osnovno motivacijo, ki je močnejša od vseh negativnih naslovnic slovenskih časopisov – biti dober človek, biti dober zdravnik.