Namen twinninga je povezanje in izmenjava skupin študentov dveh različnih evropskih fakultet. Študentje si pri tem izmenjujejo dobrine na kulturnem, izobraževalnem in socialnem nivoju. Študentje organizirajo za izmenjavo celoten program, ki vsebuje izobraževalne in družabne dogodke, glede na želje in zanimanja tuje skupine študentov. Poskrbljeno mora biti za tri obroke na dan in prenočišče za skupino tujih študentov v času izmenjave.

Zadnji twinning

Ljubljana – Lizbona

Lizbona 20.-27.2.

Ljubljana 17.-24.3.