Bilateralne klinične in raziskovalne izmenjave preko IFMSA

Pod okriljem Mednarodne federacije študentov medicine (International Federation of Medical Students Association’s – IFMSA) izvajamo bilateralne klinične in raziskovalne izmenjave. To so organizirana enomesečna strokovna izpopolnjevanja študentov v obliki kliničnega dela na oddelkih in opravljanju raziskav na inštitutih v tujini, ki se izvajajo z namenom pridobivanja kvalitetnih znanj in spoznavanja dobrih praks iz tujine. Ena tovrstna izmenjava poteče med dvema organizacijama študentov medicine iz različnih držav. Te izmenjave temeljijo na vzajemnosti – en naš študent oddide na izmenjavo v tujino, en izmed tujih študentov pa pride k nam. Na ta način se premegajo socialne ovire in je omogočeno tudi npr. nekomu iz Sudana, da pride na Norveško in tam živi cel mesec, njegovi stroški pa so enaki, kot če bi ta mesec živel doma. Naši študentje imajo v tujini organiziranega mentorja pod čigavim okriljem delajo na oddelku v bolnišnici in raziskujejo na inštitutih. Poskrbljeno je tudi za njihovo domovanje v času izmenjave, zagotovljen pa imajo tudi en topel obrok na dan. Hkrati pa mi sprejmemo enega tujega študenta, ki mu organiziramo opravljanje prakse v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana in v Splošni bolnišnici v Izoli ter opravljanje izmenjave pod okriljem enih izmed inštitutov Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.

Bilateralne izmenjave so skratka združitev visoko strokovnega in znanstvenega dela na področju medicine in druženja študentov različnih kultur, ras, verstev in prepričanj.