Vodja projekta: Matic Kolar

email hidden; JavaScript is required

FB stran

Kirurško šivanje je projekt, ki želi dati študentom medicine praktično znanje v osnovah šivanja. Projekt je izobraževalnega pomena in je namenjen predvsem študentom 5. in 6. letnika medicine. Cilj projekta Kirurško šivanje je dati študentom priložnost, da vadijo osnove kirurškega šivanja in vozlanja . Za ta namen organiziramo delavnice štirikrat na leto, kjer študente spoznamo s pravilnimi tehnikami šivanja in jim omogočimo material in prostor, da te tehnike nato tudi sami preizkušajo v praksi. Delavnice se izvajajo v secirnicah na Inštitutu za anatomijo s pomočjo in nadzorom prof.dr. Hribernik. Na delavnicah se tudi trudimo poskrbeti za strokovno vodstvo s strani specialistov oz. specializantov kirurgije ter višjih letnikov Medicinske fakultete, ki tehnike šivanja že obvladajo in jih lahko prenesejo na mlajše generacije.