International Federation of Medical Students’ Associations je mednarodna zveza organizacij študentov medicine. Združuje več kot 100 držav članic in je največja študentska organizacija na svetu sploh.
IFMSA ima uradni status nevladne organizacije znotraj Združenih narodov (UN). Leta 2001 so ji Združeni narodi priznali pomembno vlogo pri globalnem boju proti HIV in AIDS-u. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je priznal IFMSA kot mednarodni forum študentov medicine. Na Nizozemskem ima status humanitarne organizacije.

Mission Statement – Our mission is to offer future physicians a comprehensive introduction to global health issues. Through our programming and opportunities, we develop culturally sensitive students of medicine, intent on influencing the transnational inequalities that shape the health of our planet.

KRATKA ZGODOVINA

IFMSA je bila ustanovljena maja 1951 v Copenhagnu na Danskem. Prvo generalno skupščino je gostil London leta 1952. Udeležilo se jo je 30 udeležencev iz desetih držav. Od samega začetka je bila glavna aktivnost IFMSA mobilnost in izmenjave študentov. Z rastjo organizacije so se pridružile številne druge dejavnosti – od strokovnih konferenc, poletnih šol pa do delavnic in regionalnih srečanj s specifičnimi temami.

STRUKTURA DEJAVNOSTI

Vse aktivnosti znotraj IFMSA so razporejene v šest delovnih teles oziroma komitejev:

 • Standing Committee on Medical Education (SCOME)
  zajema forum debat, delavnic in aktivnosti, ki vsebinsko obravnavajo medicinsko izobraževanje, razvoj novih izobraževalnih metod, primerljivost izobraževalnih sistemov in izmenjava znanja.
 • Standing Committee on Professional Exchange (SCOPE)
  koordinira mednarodne študentske izmenjave med kliničnimi bolnišnicami po vsem svetu ter ponuja izkušnjo različnosti zdravstvenih sistemov in kultur.
 • Standing Committee on Public Health (SCOPH)
  je forum projektov s področja javnega zdravja. Nacionalne in lokalne aktivnosti vključujejo cepljenja, projektne s področja preventive tuberkuloze, malarije in drugih globalnih javno zdravstvenih problemov.
 • Standing Committee on Reproductive Health and AIDS (SCORA)
  si prizadeva razširjati in deliti znanje o zdravem reproduktivnem življenju, preprečevanju spolno prenosljivih infekcij, vzpostavlja celotni pristop k problematiki HIV/AIDS-a in tako opremlja študente s potrebnimi veščinami za vzpostavitev lokalnih aktivnosti.
 • Standing Committee on Research Exchange (SCORE)
  koordinira raziskovalne izmenjave. Študentje medicine so vključeni v raziskovalne projekte, ki trajajo od 4 tednov do 6 mesecev.
 • Standing Committee on Human Rights and Peace (SCORP)
  koordinira zdravstvene projekte v begunskih centrih, kjer imajo študentje medicine možnost pomagati, se učiti in izkusiti probleme iz prizadetih področji.

STRUKTURA IFMSA

Vsako leto najvišji organ IFMSA – generalna skupščina (GA) – izbere mednarodni odbor. Slednjega sestavljajo direktorji posameznih komitejev in aktivnosti ter izvršni odbor. Izvršni odbor je tisti, ki dnevno vodi IFMSA in je zadolžen za finance, marketing, zunanje odnose, administracijo, razvoj in podporo nacionalnim organizacijam.
Generalna skupščina voli tudi nadzorni odbor, ki ocenjuje in nadzira delo IFMSA »uradnikov« in v skladu s pooblastili tudi ustrezno ukrepa v primeru težav.

KONFRERENCE in SREČANJA

Dvakrat letno se delegacije iz nacionalnih članic udeležijo generalne skupščine IFMSA, prvi teden marca in prvi teden avgusta. Na vsako srečanje pride več kot 500 študentov medicine iz vseh petih kontinentov. Med sedem dnevno skupščino delegati prispevajo k razvoju Federacije in pridobivajo dodatna znanja za razvoj njihovih nacionalnih aktivnosti.
Čez leto se organizirajo tudi regionalna in sub-regionalna srečanja, kot primer takega je evropsko regionalno srečanje EuRegMe. Nekatera srečanja so bolj specifična in strokovna (SRT – Subregional Training, TOM – Team of Officials Meeting,…)