Vodja projekta: Nina Kobal 

 email hidden; JavaScript is required

 FB stran

Pri projektu Gaster Felix se ukvarjamo s promocijo zdravega prehranjevanja, zdravega načina življenja in predstavitvami različnih s prehranjevanjem povezanih motenj človeškega organizma.

Naše aktivnosti so:

Delavnice o zdravi prehrani so izobraževalne delavnice, ki jih izvajamo člani projekta skupaj s študenti Biotehniške fakultete. Namenjene so učencem 6. razreda osnovne šole. Delavnice vodita dva študenta; en študent medicine ter študent prehrane (biotehniška fakulteta). Delavnice trajajo 90 minut. Študenti medicine otroke učimo  zakaj nastane sladkorna bolezen, kakšne so posledice sladkorne bolezni na telo ter kakšne so posledice debelosti in anoreksije na telo. Pomagamo si z video animacijo. Na koncu delavnice sledi kviz, ki ga vsak učenec samostojno rešuje. Vprašanja so iz predavane snovi. So ena izmed novejših aktivnosti, z izvajanjem smo začeli pred pol leta. V tem časovnem obdobju smo izvedli 9 delavnic.

Kongres o prehrani in športu smo organizirali z namenom, da študente medicine in ostale, ki jih teme zanimajo, izobrazimo o osnovnih izhodiščih za prehrano športnika in nekaterih vročih temah,  povezanih s prehrano in športom. Potekal je na Medicinski fakulteti v Ljubljani, v torek, 14. 4. 2015.

Letos smo kongres prvič izpeljali , zaradi izjemne obiskanosti in zanimanja, pa smo se odločili, da bo postal naša standardna aktivnost. Kongresa se je udeležil tudi prof. Dušan Šuput, dekan Medicinske fakultete. Veliko zanimanje in udeležba sta tudi njega prepričala v pomembnost klinične prehrane. Ena izmed naših predavateljic dr. Nada Rotovnik Kozjek, se je z njim dogovorila, da bo klinična prehrana postala izbirni predmet – interdisciplinarni, dolgoročno pa obvezni izbirni in obvezni.  

Predavanji o znanosti o rastlinski prehrani: Organizirali smo ju , ker menimo, da je to tematika, o kateri je bilo potrebno spregovoriti na Medicinski fakulteti Ljubljana, saj takšno prehranjevanje doma in po svetu narašča, zdravniki pa so z njim v splošnem premalo seznanjeni in takšnim pacientom ne znajo svetovati. Predavatelja sta bila Marko Čenčur in Andreja Širca Čampa. Dogodek je potekal v ponedeljek, 25.5.2015 ob 17:00 na Medicinski fakulteti v Ljubljani.

Do sedaj smo organizirali tudi predavanja o celiakiji, sladkorni bolezni, motnjah hranjenja.

Delavnice UZ abdomna, kjer so mentorji na delavnici zdravniki iz gastroenterološke klinike: dr. Janša, dr. Jereb, dr. Strniša in dr. Drobne. Delavnica poteka na štirih ultrazvokih, pred praktičnim delom pa so nam mentorji pripravijo še krajša uvodna predavanja.

Zdrav zajtrk na Medicinski fakulteti: teden dni vsako jutro od 8.00-12.00 pripravimo hranljiv zajtrk.

V okviru Svetovnega dneva diabetesa, ki je 14.11., na Prešernovem trgu, kjer  postavimo  stojnice na katerih izvajamo brezplačne meritve krvnega sladkorja za mimoidoče. Poleg tega delimo letake ter informacije o sladkorni bolezni. Lani smo opravili okoli 1200 meritev, poleg meritev na Prešernovem trgu, smo izvedli tudi meritve v Državnem zboru.