Vodja projekta: Neža Vatovec

email hidden; JavaScript is required

FB stran

Oktober 2015 – Marec 2016

Osnovni namen projekta je urejanje in izdaja časopisa študentov medicine in dentalne medicine Medicinske fakultete v Ljubljani.
Pri projektu sodelujemo kreativni in radovedni študentje, ki hočemo razširiti svoja obzorja in obzorja svojih kolegov, tako na medicinskem področju kot tudi na ostalih področjih tako imenovane splošne razgledanosti. Zato smo vsebino časopisa razdelili v več stalnih rubrik (npr. Strokovno, Kritično, Osrednji intervju, Distalno, Nepogrešljivo, Kultura,…). Na poljudno-znanstveni način pišemo o najnovejših odkritjih, raziskujemo nenavadne primere medicinske prakse ali se poglobimo v kakšno od tem, ki smo jo zasledili med študijem pa o njej nismo dovolj izvedeli. Kritični smo do trenutnih dogajanj v družbi in zdravstvu, se ukvarjamo z etičnimi dilemami, intervjuvamo zanimive osebnosti iz področja medicine ter pripravimo tudi nekaj bolj sproščenih vsebin, ki so namenjene zabavi in sprostitvi (ker že star pregovor pravi, da je smeh pol zdravja). Naša uspešnica je Stric Zdravko, ki na zelo strokoven način odgovori na še tako neumno ali nenavadno vprašanje.

Študente z literarnim in fotografskim natečajem spodbujamo k ustvarjanju ter jim ponudimo kar nekaj koristnih nasvetov v zvezi s študijskem in obštudijskim življenjem. Prav tako pa podeljujemo nagrado Zlati Erektor, ki je namenjena ljudem, ki so tako ali drugače pripomogli, da je študij na MF Ljubljana  prijetnejši. Do sedaj so nagrado dobili: ustanovitelja spletne strani Medeno srce, Silvo iz Mandibule, prva urednica časopisa na MF Lj, prof.  Zvonka Slavec.

Erektor izhaja aprila in decembra  v nakladi 700 barvnih izvodov. Po simbolični ceni 1 euro, s katero pokrijemo del stroškov za tisk (ostali del pokrijemo z Razpisi ŠOU Ljubljana, ŠSMF ter s pomočjo sponzorjev), v avli MF.

Naš časopis z veseljem berejo študentje medicine, asistenti, profesorji in ostali zaposleni na Medicinski fakulteti, veliko zvestih bralcev pa imamo tudi med mladimi specializanti in ostalimi zdravniki po Sloveniji.