Kdo smo?

Društvo študentov medicine Slovenije je dinamično, nepolitično in prostovoljno društvo vseh tistih študentov medicine, ki želijo svoj študij dopolniti z dodatnimi izobraževanji, udejanjiti svoje ideje v različnih projektih, se povezovati v globalnem zdravju z drugimi organizacijami ali pa preprosto se družiti. Društvo je mednarodno znano kot SloMSIC Ljubljana (Slovenian Medical Students’ International Committee Ljubljana), slednjo kratico pa prepoznavajo številni domači in tuji študentje, zdravniki, profesorji in ostali, saj ima več kot 60 letno tradicijo.

Naši projekti delujejo na javno-zdravstvenem, izobraževalnem, kulturnem in športnem področju. Več o nas… 

Poslanstvo DŠMS: 

Društvo s prostovoljskimi projekti ozavešča družbo o aktualnih zdravstvenih problematikah in spodbuja posameznike h kritičnemu razmišljanju in aktivnemu prevzemanju odgovornosti za zdravje.

Vizija DŠMS: 

Zanesljivi, motivirani, izobraženi in družbeno kritični člani, ki se kontinuirano strokovno izpopolnjujejo in brez predsodkov sprejemajo drugačnost. Strokovno priznano in široko razpoznavno društvo, ki s svojim delom vpliva na družbo in pripomore k boljši kvaliteti življenja.