Vodja projekta: Nika Jaki

 email hidden; JavaScript is required

 FB stran

Oktober 2015 – Marec 2016

Projekt Alkošola je bil ustanovljen leta 2012 z glavnim ciljem pri mladih razviti odgovoren in zdrav odnos do alkohola, ki bo preprečil prekomerno popivanje in zmanjšal tveganje za razvoj odvisnosti od alkohola in drugih bolezni povezanih z zlorabo alkohola.

V okviru projekta smo letno izvedemo okoli 40 delavnic na osnovnih in srednjih šolah in tako v našo dejavnost vključimo prek 600 mladih. Delavnice temeljijo na pogovoru izvajalca (študent medicine) z udeleženci preko katerega jim poda informacije o alkoholu ter njegovemu škodljivemu učinku na človeka ter z njimi debatira o njihovem mnenju in izkušnjah o alkoholu.

Sodelujemo z ostalimi projekti DŠMS-ja in drugimi organizacijam, ki delujejo na tem področju, kar nam omogoča velik spekter aktivnosti in vključevanje večjega števila študentov. Tako smo sodelovali pri zabavah (merjenje vsebnosti alkohola z namenom opozarjanja in ozaveščanja o prekomernem pitju) in akcijah drugih projektov DŠMS-ja (Krog zdravja – predstavitev projekta in problematike. V okviru projekta smo lani organizirali sklop predavanj na temo alkohola, njegove uporabe, učinkov in problematike.

Vsi novi člani projekta Alkošola so del internega izobraževanja tekom katerega pridobijo dodatne informacije o učinku alkohola na telo in zdravje ter drugih vplivih na posameznika in družbo. Izobraževanje ponuja tudi znanja o javnem nastopanju in učinkoviti komunikaciji in tako opremi izvajalca z vsemi veščinami potrebnimi za uspešno izvedbo delavnic. Člane spodbujamo in podpiramo pri udeležbi na drugih dogodkih, ki so relevantni za področje na katerem delujemo (npr. Nacionalna konferenca o alkoholni politiki, Alcohol Policy Youth Conference, General Assembly IFMSA…), da dodatno razširijo svoje znanje za delo v projektu. Pričakujemo, da bomo tekom leta povečali število aktivnih članov projekta ter razširili svoje delovanje tudi na druge spektre alkoholne politike.

Z vsemi svojimi aktivnostmi želimo zmanjšati tvegano uživanje alkohola, ki nedvomno negativno vpliva na zdravje tako posameznika kot družbe. Ob tem se zavedamo, da je problem zelo širok in z našim projektom prispevamo le majhen del k rešitvi le-tega, vendar pa verjamemo, da je naše delo zelo pomembno in ima pomemben vpliv na vse sodelujoče, brez dvoma pa na tiste, ki aktivno sodelujejo pri izvedbi projekta.