Povzetek 2. redne skupščine DŠMS v letu 2017

V četrtek, 16. 11. 2017, je ob 18:00 v srednji predavalnici Univerze v Ljubljani, Medicinske fakultete potekala 2. redna seja Društva študentov medicine Slovenije v letu 2017. Glavni del skupščine so bile volitve novega izvršnega in nadzornega odbora DŠMS. Po predstavitvah kandidatur in volitvah so bili izvoljeni naslednji člani, ki bodo nastopili funkcije s 1. januarjem 2018:

predsednik: Žiga Barbarič

sekretar: Špela Kurnik

blagajnik: Jaka Šikonja

podpredsednik za aktivnosti: Gita Mihelčič

podpredsednik za člane: Tadej Pungertnik

podpredsednik za stike z javnostmi: Sara Grdina

podpredsednik za zunanje zadeve: Eva Vrščaj

nadzorni odbor: Polona Gams, Danaja Plevel, Valentina Pugelj

Novoizvoljenim članom izvršnega in nadzornega odbora čestitamo in jim želimo uspešno delo.