Razpis volitev za Izvršni in Nadzorni odbor 2018 Društva študentov medicine Slovenije

Izvršni odbor DŠMS na podlagi sklepa 7D/12 sprejetega 1.11.2017, razpisuje volite, ki bodo potekale na 2. redni skupščini DŠMS v četrtek 16.11.2017, ob 18:00 na Korytkovi 2, 1000 Ljubljana v srednji predavalnici UL MF.

Razpisujejejo se mesta za fukcije Izvršnega odbora, in sicer:

  1. Predsednik
  2. Sekretar
  3. Blagajnik
  4. Podpredsednik za aktivnosti
  5. Podpredsednik za člane
  6. Podpredsednik za zunanje zadeve
  7. Podpredsednik za stike z javnostmi

in 3 mesta za člane Nadzornega odbora.

Način kandidranja:

Na razpis se prijavite tako, da izpolnite priložen kandidaturni list ter obrazec za kandidaturo, ki vsebuje plan dela, motivacijski pismo in kratek življenjepis, osredotočen na delo v društvu. Kandidaturi lahko priložite tudi svoj življenjepis.

Dokumente pošljete na e-poštni naslov email hidden; JavaScript is required do četrtka, 9.11.2017, do 23:59 CET.

Dokumente lahko pošljete tudi prek priporočene pošte na naslov društva s pripisom »Ne odpiraj – kandidatura!« do torka, 6.11.2017 (šteje se datum poštnega žiga). Dokumente lahko prav tako oddate v tiskani obliki v nabiralnik pred DŠMS z enakim rokom kot velja za elektronsko prijavo, dokumenti pa morajo biti v kuverti z napisom »Ne odpiraj – kandidatura!«.