Strokovne novice za zdravje in zdravljenje

Provita je pripravila spletni portal, ki zdravstvenim delavcem omogoča lažje, hitrejše in ažurno spremljanje napredka na področjih biomedicinskih znanosti in strok, s poudarkom na farmakoterapiji, kliničnih vidikih in osebni obravnavi uporabnikov zdravstvenih storitev.

Strokovne novice za zdravje in zdravljenje

vsebujejo neodvisne in aktualne informacije ter spoznanja iz sveta in slovenskega okolja. Na novice se lahko brezplačno naročite: https://www.provita.eu.com/novice/prijava/