Spomladansko srečanje EMSA 2017 v Ljubljani

Društvo študentov medicine Slovenije (DŠMS) bo med 1. in 6. aprilom 2017 na Univerzi v Ljubljani, na Medicinski fakulteti, gostilo spomladansko srečanje (Spring Assembly – SA) evropske zveze študentov medicine. Spomladansko srečanje predstavlja eno izmed dveh vsakoletnih srečanj zveze, ki se ju študenti iz 27 držav vsakoletno udeležijo spomladi in jeseni, in na katerih sprejemajo glavne odločitve delovanja združenja in glasujejo o najnovejših ukrepih.

European Medical Students’ Association (EMSA) je evropska zveza študentov medicine, ki je bila ustanovljena leta 1990. Članice so posamezne medicinske fakultete v Evropi. Kot predstavnik Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani je član EMSA tudi Društvo študentov medicine Slovenije. Organizacija z raznolikimi aktivnostmi spodbuja sodelovanje, projektno delo na lokalni in mednarodni ravni, izmenjavo znanj in izkušenj med študenti medicine in omogoča udejstvovanje na področjih javnega zdravja, medicinske etike in človekovih pravic, izobraževanja v zdravstvu, medicinske znanosti, evropske integracije in kulture ter splošne družbene blaginje.

DŠMS je h kandidaturi pristopilo na spomladanskem srečanju EMSA v Tbilisiju v Gruziji leta 2016, kjer je bilo s 100% pritrdilnih glasov izvoljeno za gostitelja letošnjega srečanja. Izvolitev je plod dolgoletnih izkušenj pri projektih prostovoljne narave, ki potekajo v okrilju DŠMS in intenzivne organizacije in angažiranosti vodilnih v društvu pri kandidaturi, Aleksa Šuštarja in Mete Smerkolj, ki sta v času kandidature kot predsednik DŠMS in vodja organizacijskega odbora največ prispevala k uspešni izvolitvi in organizaciji dogodka.

Tema, ki predstavlja rdečo nit letošnjega srečanja in jo bodo študenti preko delavnic, debatnih krožkov in treninga mehkih veščin obravnavali, je »Stigma – raising healthcare professionals to avoid stigmatization«. Srečanja naj bi se udeležilo več kot 150 tujih študentov, ki bodo na uradnem delu srečanja poglabljali svoje znanje o omenjeni problematiki stigme in obenem pobliže spoznali Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani, Ljubljano in Slovenijo v celoti. Srečanje predstavlja tudi edinstveno priložnost za predstavitev projektov ljubljanskih študentov študentom evropskih medicinskih fakultet in fakultet izven evropskih meja.

Gorazd Jakoš

Vodja PR organizacijskega odbora EMSA SA 2017