Društvo študentov medicine Slovenije


GSK

22.10.2013

EREKTOR nagradni natečaj za POEZIJO in PROZO!

Dragi pesniki, pisatelji, literati, ustvarjalci!

Skrivate svojo mojstrsko poezijo?

Si samo želite še eno v vrsti objav vaših ustvarjanj?

 

Zdaj je čas, da vaši izdelki dočakajo zasluženo slavo!

Sodelujte v nagradnem literarnem natečaju revije Erektor za poezijo in prozo!

 -    Napišite pesem Erektorjevo himno!

 -  Napišite kratko zgodbo do 500 besed (1 A4 stran ali manj) z likom Strica Zdravka.

 
 Prispevke oddajte do petka, 8. 11. 2013 na naslov email hidden; JavaScript is required.

Pripišite svoje ime in priimek. Če želite anonimno objavo (z umetniškim imenom), to jasno navedite ob oddaji prispevka.

 

Najboljši avtor bo nagrajen, njegov prispevek pa bo ugledal luč sveta v decembrski številki revije!
Vsi udeleženi prejemete Erektorjevo pohvalo za uspešno sodelovanje na kulturnem področju!
VESELIMO SE PRAV VSAKEGA SODELUJOČEGA!

 

EREKTOR - literatom prijazna revija. :-)


11.10.2013

Zdravstveni tim, 16. in 17. oktober 2013

Vabljeni na Zdravstveni tim, v sredo, 16.10. in
četrtek 17.10. 2013 ob 16h v srednji predavalnici na MF.

SREDA, 16. 10.2013

 16:00 – 16:15             UVOD V PALIATIVNO OSKRBO, Maja Ebert Moltara (zdravnik)

·         Kaj je/ni paliativna medicina/oskrba

·         Kdo je paliativni bolnik

·         Najpogostejši simptomi

·         Celostna obravnava bolnika (sestava tima) in podpora svojcem (med boleznijo in žalovanje)

16:15 – 16:35             PALIATIVNA OSKRBA V SLOVENIJI, Mateja Lopuh (zdravnik)

·         Razvoj PO v Sloveniji

·         Trenutno stanje – obstoječe organizacijske enote

·         Načrti za prihodnost

16:35 – 16:55             MITI V PALIATIVNI OSKRBI, Jožica Červek (zdravnik)

                                   Svetovni dan paliative 2013

17:00 – 18:00              ORGANIZACIJSKE ENOTE v PALIATIVNI OSKRBI (5×10 min):

·         Paliativni bolnik v ambulanti družinskega zdravnika – tim: družinski zdravnik in patronažna sestra

·         Mobilni tim v paliativni oskrbi – predstavitev s terena Jesenice, Mateja Lopuh (zdravnik)

·         Akutni paliativni oddelek  – predstavitev z oddelka na Onkološkem inštitutu – tim OAPO (zdravnik, medicinska sestra, koordinator)

·         Dom starejših občanov, Iris Hvala (družinski zdravnik)

·         Ambulanta kliničnega farmacevta v domovih za ostarele

18:00 – 18:20             HOSPIC, Tatjana Horvat (medicinska sestra)

18:30 – 19:30              UPORABA ZDRAVIL V PALIATIVNI OSKRBIAndreja Eberl (20 min)

RAZUMEVANJE BOLNIKOV O UČINKIH PALIATIVNE KEMOTERAPIJE PRI BOLNIKIH Z NAPREDOVALIM RAKOM,Samo Rožman (20 min)

ZDRAVILA V ZADNJIH 6 DNEVIH ŽIVLJENJA – RETROSPEKTIVNA ŠTUDIJA, Petra Tavčar (20 min)

                              

ČETRTEK, 17. 10.2013

      

16:00 – 17:00              DRUŽINSKI SESTANEK: VEŠČINE KOMUNIKACIJE

(igra vlog – prikaz), vsi člani tima paliativne oskrbe

17:00 – 17:30              NAJPOGOSTEJE PREDPISANA ZDRAVILA V PALIATIVNI SKRBI, Andrej Žist (zdravnik)

17:30 – 18:30              Plenary lecture: “PALLIATIVE CARE APPROACH FOR PERSONS WITH ADVANCED CHRONIC DISEASES AND CONDITIONS”, Xavier Gómez-Batiste

18:30 – 19:00              ŽALOVANJE, Anja Simonič (psiholog)

19:00 – 20:00              INTERAKCIJE MED ZDRAVILI V PALIATIVNI OSKRBI & ELASTOMERNE ČRPALKE, Bernarda Emeršič

 

PRAKTIČNO DELO (možnosti v začetku 2014): za tiste, ki se bodo udeležili največ predavanj

 

·         obisk Oddelka za akutno paliativno oskrbo na Onkološkem inštitutu

·         sodelovanje v mobilnem paliativnem timu Jesenice

·         obisk Hospica
MOL SOU URSM

Drustvo studentov medicine Slovenije

ŠOMF Ministrstvo za zdravje RS