psd dsms

Več kot 60-letna tradicija

psd dsms 2

23 aktivnih projektov in

več kot 1000 članov

psd dsms 3

Širok nabor mednarodnih aktivnosti

Naš najbolj zvesti podpornik:

Nagrada Evropske komisije projektu Imuno

V ponedeljek, 27. novembra 2017, se je v Bruslju sestala skupina EU Health Policy Platform, ki je del Evropske komisije in združuje organizacije, ki delujejo na področju politike zdravja in hrane. V okviru dogodka je potekala podelitev nagrad za nevladne organizacije, ki delujejo na področju promocije cepljenja (EU Health Award for Health Award for NGOs promoting vaccination). Prijavljenih je bilo 27 organizacij iz 16 različnih držav.

Komisar Vytenis Andriukaitis je po prvem delu srečanja razglasil zmagovalce tekmovanja. Prvo mesto je zasedel projekt Imuno, ki deluje v okviru Društva študentov medicine Slovenije (DŠMS), v katerega so vključeni študenti Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Drugo in tretje mesto sta zasedli Bolgarsko združenje (Association National Network of Health Mediation – NRHM) in Evropsko združenje študentov farmacije (European Pharmaceutical Students’ Association – EPSA).

Projekt Imuno je skupina študentov prostovoljcev, ki se zaveda, da vedno pogostejše odklanjanje cepljenja zaradi napačnih informacij lahko kmalu postane zelo velik javnozdravstveni problem. Njihov cilj je javnosti približati dejstva o cepljenju, izpostaviti nova dognanja na tem področju ter s tem širši javnosti na poljuden in dostopen način pomagati sprejeti odgovorno odločitev glede cepljenja.

Poglavitna aktivnost je izobraževanje tako laikov kot študentov medicine in zdravstvenih delavcev. Namen je s konstruktivno debato zmanjšati strahove, izobraziti javnost o pomenu cepljenja ter sčasoma pomagati dvigniti stopnjo precepljenosti na optimalno raven.

Vodja projekta Imuno Eva Vrščaj je v Bruslju v imenu projekta prevzela denarno nagrado, ki bo pomagala k vzpostavitvi novih aktivnosti projekta in motivirala člane za nadaljnje delo. Študenti medicine, dentalne medicine, biotehnologije, farmacije in laboratorijske biomedicine, ki so člani projekta, sestavljajo skupnost, ki zapolni vrzel med zdravniki in laiki ter tako lajša razumevanje te tematike.

V DŠMS vsem članom iskreno čestitamo za nagrado in upamo, da bo za vse društvenike pomenila potrditev in spodbudo za uspešno delo tudi vnaprej!

Povzetek 2. redne skupščine DŠMS v letu 2017

V četrtek, 16. 11. 2017, je ob 18:00 v srednji predavalnici Univerze v Ljubljani, Medicinske fakultete potekala 2. redna seja Društva študentov medicine Slovenije v letu 2017. Glavni del skupščine so bile volitve novega izvršnega in nadzornega odbora DŠMS. Po predstavitvah kandidatur in volitvah so bili izvoljeni naslednji člani, ki bodo nastopili funkcije s 1. januarjem 2018:

predsednik: Žiga Barbarič

sekretar: Špela Kurnik

blagajnik: Jaka Šikonja

podpredsednik za aktivnosti: Gita Mihelčič

podpredsednik za člane: Tadej Pungertnik

podpredsednik za stike z javnostmi: Sara Grdina

podpredsednik za zunanje zadeve: Eva Vrščaj

nadzorni odbor: Polona Gams, Danaja Plevel, Valentina Pugelj

Novoizvoljenim članom izvršnega in nadzornega odbora čestitamo in jim želimo uspešno delo.

     

Razpis volitev za Izvršni in Nadzorni odbor 2018 Društva študentov medicine Slovenije

Izvršni odbor DŠMS na podlagi sklepa 7D/12 sprejetega 1.11.2017, razpisuje volite, ki bodo potekale na 2. redni skupščini DŠMS v četrtek 16.11.2017, ob 18:00 na Korytkovi 2, 1000 Ljubljana v srednji predavalnici UL MF.

Razpisujejejo se mesta za fukcije Izvršnega odbora, in sicer:

  1. Predsednik
  2. Sekretar
  3. Blagajnik
  4. Podpredsednik za aktivnosti
  5. Podpredsednik za člane
  6. Podpredsednik za zunanje zadeve
  7. Podpredsednik za stike z javnostmi

in 3 mesta za člane Nadzornega odbora.

Način kandidranja:

Na razpis se prijavite tako, da izpolnite priložen kandidaturni list ter obrazec za kandidaturo, ki vsebuje plan dela, motivacijski pismo in kratek življenjepis, osredotočen na delo v društvu. Kandidaturi lahko priložite tudi svoj življenjepis.

Dokumente pošljete na e-poštni naslov email hidden; JavaScript is required do četrtka, 9.11.2017, do 23:59 CET.

Dokumente lahko pošljete tudi prek priporočene pošte na naslov društva s pripisom »Ne odpiraj – kandidatura!« do torka, 6.11.2017 (šteje se datum poštnega žiga). Dokumente lahko prav tako oddate v tiskani obliki v nabiralnik pred DŠMS z enakim rokom kot velja za elektronsko prijavo, dokumenti pa morajo biti v kuverti z napisom »Ne odpiraj – kandidatura!«.

Povzetek in zapisnik 1. izredne skupščine Društva študentov medicine Slovenije

V četrtek, 19. 10. 2017, je v srednji predavalnici Medicinske fakultete potekala izredna skupščina, kjer je bilo v ospredju predvsem glasovanje in debata o spremembah statuta Društva študentov medicine Slovenije (DŠMS). V prenosni kletki se nam je pridružil tudi naš društveni ljubljenček hrček Herbert.

Sklepčni in dobro vodeni s strani delovnega predsedstva smo sprejeli kar nekaj sklepov.

V statut smo dodali novo pridobitno dejavnost, s katero se ukvarjamo (Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije) in ki nam hkrati omogoča vključitev v volitve v Državni svet Republike Slovenije. Spremenili smo nekaj detajlov v zvezi s kratico, ki predstavlja našo fakulteto v statutu, in omejili možnost izvolitve na funkcije za člane, ki so med opravljanjem funkcije v DŠMS diplomirali. Zaradi lažjega doseganja sklepčnosti v prihodnje smo spremenili rok za odpoved volilni pravici in za poenostavitev poimenovanja naših projektov, delovnih skupin in posebnih enot v statut uvedli nadpomenko organizacijske enote, ki bo nadomestila poprejšnja poimenovanja.

Najbolj korenita sprememba, ki je bila po produktivni debati soglasno sprejeta, je sestava izvršnega odbora (IO) DŠMS. Tega bo po poteku trenutnih mandatov z novimi volitvami v novembru še vedno sestavljalo sedem članov, med katerimi bo delo po novem bolje porazdeljeno in ne bo več navzkrižja interesov pri vodenju projekta Mednarodne izmenjave, saj vodja izmenjav ne bo več član IO. Funkcija predsednika ostaja nespremenjena, funkcije ostalih članov IO pa se preimenujejo ter dopolnijo z nalogami, ki so jih neuradno opravljali do sedaj oziroma se delo med člani porazdeli bolj smiselno. IO DŠMS bodo tako v naslednjem mandatnem obdobju sestavljali predsednik, sekretar, blagajnik, podpredsednik za aktivnosti, podpredsednik za člane, podpredsednik za zunanje zadeve in podpredsednik za stike z javnostmi. Zaradi novih poimenovanj in funkcij smo sprejeli še popravke členov statuta in pravilnika, ki omenjajo stara poimenovanja za člane IO.

Zaradi nove pridobitne dejavnosti imamo tudi možnost sodelovanja pri volitvah v Državni svet Republike Slovenije, pri čemer smo sprejeli, da se podpre kandidat za državnega svetnika, prof. dr. Matjaž Gams, ki je edini pristopil do nas, trenutni IO pa bo izbral 12 elektorjev.

Za več podrobnosti o posameznih sklepih in natančnejšem poteku skupščine si lahko pogledate zapisnik na tej povezavi.

V kolikor želite postati redni član z volilno pravico, se bolje vključiti v društvo, tvegati svoje prste ob božanju Herberta ali z nami predebatirati sveže spremembe, ste toplo vabljeni v naše prostore vsakič, ko so vrata v Društvo odprta. Posebno lepo ste novi in stari člani vabljeni na naše sestanke, ki potekajo skoraj vsak ponedeljek ob 19:30 v prostorih DŠMS, kjer se pogovarjamo o tekočem dogajanju v društvu in spletamo prijateljske vezi s pomočjo družabnih iger.

Nekaj fotografskih utrinkov (klikni za povečavo):

Strokovne novice za zdravje in zdravljenje

Provita je pripravila spletni portal, ki zdravstvenim delavcem omogoča lažje, hitrejše in ažurno spremljanje napredka na področjih biomedicinskih znanosti in strok, s poudarkom na farmakoterapiji, kliničnih vidikih in osebni obravnavi uporabnikov zdravstvenih storitev.

Strokovne novice za zdravje in zdravljenje

vsebujejo neodvisne in aktualne informacije ter spoznanja iz sveta in slovenskega okolja. Na novice se lahko brezplačno naročite: https://www.provita.eu.com/novice/prijava/

Sponzorji, sofinancerji in podporniki

Društvo študentov medicine Slovenije

Korytkova 2

1000 Ljubljana

Telefon: 01 543 70 12

TRR: SI56 0201 0009 1808 332

(Nova ljubljanska banka)

Davčna št.: SI31706720

Matična številka: 1204289

email hidden; JavaScript is required

© Copyright - Društvo študentov medicine Slovenije (2015) Created by: Mitja Modic & Aleks Šuštar - Enfold Theme by Kriesi